1.Burmistrz Miasta Boguszowa - Gorc Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:
lokal mieszkalny położony ul. Kościuszki 11/ 4
lokal mieszkalny położony ul. Zamkowa 67/3
lokal niemieszkalny położony ul. Świerczewskiego 5a
lokal mieszkalny położony ul. Kopernika 4/6
lokal mieszkalny położony  ul. Fornalskiej 2
lokal mieszkalny położony  ul. Fornalskiej 32/4

2.Burmistrz Miasta Boguszowa - Gorc Ogłasza ROKOWANIA na sprzedaż nieruchomości:
lokal niemieszkalny położony ul. 1 Maja 3

.Burmistrz Miasta Boguszowa - Gorc Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:
- zabudowaną budynkiem mieszkalno - użytkowym przy ul. Stefana Żeromskiego 2A, oznaczonej, jako działka numer 141/5 w Boguszowie - Gorcach.

Informację wprowadzała: MG