Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości eksploatowanej jako złoże porfiru na dzień 15 grudnia 2014 r.