1. Burmistrz Miasta Boguszowa - Gorc Ogłasza I przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul.Szkolnej w Boguszowie - Gorcach, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działki o numerach ewidencyjnych: 438/6, 438/7, 438/10, 438/11, 438/27, 438/28, 438/29 w obrębie 3 Boguszów, wraz ze sprzedażą w udziałach  działki 438/18 stanowiącaej drogę dojazdową. Ogłoszenie 
2. Burmistrz Miasta Boguszowa - Gorc Ogłasza I przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. Reja w Boguszowie - Gorcach, oznaczonych w ewidencji gruntów, jako działki o numerach ewidencyjnych: 721/30, 721/31, 721/32, 721/33, 721/34, 721/35, 721/36, 721/37, 721/38, 721/39 w obrębie 3 Boguszów. Ogłoszenie
3. Burmistrz  Burmistrz Miasta Boguszowa - Gorc Ogłasza III przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej  położonej przy ul. Bocznej  w Boguszowie - Gorcach, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka o numerze ewidencyjnym 168 w obrębie 5 Stary Lesieniec. Ogłoszenie
4. Burmistrz Miasta Boguszowa - Gorc Ogłasza VI przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej  położonej przy ul. Leśnej w Boguszowie - Gorcach, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka 247/10 w obrębie 5 Stray Lesieniec. Ogłoszenie