BURMISTRZ MIASTA BOGUSZOWA – GORC
ODWOŁUJE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.),  odwołuje ogłoszony na dzień 4 października 2017 r.oraz 11 października 2017 r., przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiącą własności Gminy Boguszów – Gorce, położone:
1. Tadeusza Kościuszki 16/2
2. 1 Maja 54/13
3.  Kolejowa 44/5
4. 1 Maja 10/5
5. Górnej 20/5
6. R. Traugutta 17/3.
Przyczyną odwołania przetargów są zmiany w przepisach prawa tj.:  zamiana ustawy o własności lokalu (tj. z 2015 r. poz. 1892 z póź. zm).