W dniu 20 listopada br. w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach miała miejsce sesja inauguracyjna nowo wybranej Rady Miejskiej. W obecności licznych gości, radni VIII kadencji po raz pierwszy zasiedli przy stole prezydialnym, aby złożyć uroczyste ślubowanie. W czasie sesji dokonano także wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej, którym został Stanisław Urbaniak oraz dwóch Wiceprzewodniczących z których pierwszym został Marceli Lorenc, a drugim Sebastian Borkowski. Następnie nowy Burmistrz Miasta Jacek Cichura złożył ślubowanie w którym obiecał dochować wierności prawu, a powierzony urząd sprawować tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Sesja zakończyła się gratulacjami oraz podziękowaniami dla Burmistrza Miasta, radnych oraz ustępującego Burmistrza Waldemara Kujawy.