W  Zespole Szkół Samorządowych w Boguszowie - Gorcach nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Boguszów – Gorce moje miasto”.

Celem konkursu było wyrażanie za pomocą działań plastycznych własnych obserwacji i wiedzy o świecie przyrodniczym, uwrażliwianie dzieci na piękno najbliższego otoczenia oraz rozbudzanie przynależności narodowej i więzi emocjonalnej z miejscem zamieszkania. Konkurs skierowany był do dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz klas I – III z terenu naszej gminy.

Biorąc pod uwagę format pracy określony w regulaminie oraz oryginalność, pomysłowość i samodzielność wykonania pracy postanowiliśmy przyznać następujące nagrody:

  1. w kategorii oddziałów przedszkolnych:

I miejsce Piotrowi Zającowi z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Boguszowa-Gorc

II miejsce Kevinowi Jezierskiemu z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Boguszowa-Gorc

III miejsce Norbertowi Kryście z Zespołu Szkół Samorządowych z Boguszowa-Gorc

Wyróżnienie Julii Luborek z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Boguszowa-Gorc

  1. w kategorii klas pierwszych:

I miejsce Justynie Sinkiewicz z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 z Boguszowa-Gorc

II miejsce Natalii Szczyszek z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Boguszowa-Gorc

III miejsce Hubertowi Grzybiańskiemu z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 z Boguszowa- Gorc

Wyróżnienie Patrykowi Jurjewiczowi z Zespołu Szkół Samorządowych z Boguszowa-Gorc

  1. w kategorii klas drugich:

I miejsce Julicie Wypych z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 z Boguszowa-Gorc

II miejsce Bartkowi Piotrowskiemu z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 z Boguszowa-Gorc

III miejsce Oskarowi Lindnerowi z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Boguszowa-Gorc

Wyróżnienie Bartkowi Ulatowskiemu z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Boguszowa-Gorc

  1. w kategorii klas trzecich:

I miejsce Jakubowi Matuszewskiemu z Zespołu Szkół Samorządowych z Boguszowa-Gorc

II miejsce Marcie Kaczmarek z Zespołu Szkół Samorządowych z Boguszowa-Gorc

III miejsce Kacprowi Woźnemu z Zespołu Szkół Samorządowych z Boguszowa-Gorc

Wyróżnienie Piotrowi Nowoczkowi z Zespołu Szkół Samorządowych z Boguszowa-Gorc

Wszyscy biorący udział w konkursie otrzymali notesy i długopisy, a nagrodzeni – plecaki ufundowane przez Radę Rodziców naszej szkoły oraz upominki przekazane przez Urząd Miasta w Boguszowie-Gorcach. Nagrodą za miejsca I-III jest także darmowy wjazd i zjazd kolejką linową na Dzikowiec dla laureata konkursu i jego opiekuna, którego fundatorem jest ZGM w Boguszowie-Gorcach.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy, a fundatorom nagród – dziękujemy.

Organizator: Agnieszka Matuszewska