Dnia 20 października 2012 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Boguszowie-Gorcach odbyła się akcja pod hasłem „BIAŁA SOBOTA” adresowana do mieszkańców miasta. Akcję wspierał personel lekarski i pielęgniarski ze Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu: Pan dr n med. Roman Szełemej, Pani dr Martyna Szurmińska, Pani dr Marzena Saganek -Jarosińska, Pani dr Małgorzata Smreczyńska, Pani mgr Wioletta Rzepka, Pani Małgorzata Sztuk, Pani Maria Nowak. Mieszkańcy Boguszowa-Gorc i okolic skorzystali z porad, badań, konsultacji kardiologów, internistów, onkologa, psychiatry, terapeuty. Pacjenci mieli wykonywane badania EKG, pomiar ciśnienia, badanie poziomu cukru, porady diabetologiczne. Łącznie przebadanych zostało około 70 osób.

W tym dniu na hali sportowej naszej szkoły uczniowie klas 0-VI brali udział w szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie i pokaz przeprowadzili nauczyciele PSP nr 6 przy udziale ratownika medycznego- pana Roberta Wierzbickiego. W trakcie spotkania odbyły się również konkursy dotyczące zasad bezpieczeństwa, prowadzącym zajęcia udało się połączyć dobrą zabawę z wartościami dydaktycznymi.


Celem akcji zorganizowanej przez PSP nr 6 w Boguszowie-Gorcach było rozwijanie postaw i zachowań prozdrowotnych, profilaktyka zdrowotna i integracja środowiska lokalnego.