Dnia 22 października 2016 roku, już po raz czwarty w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 odbyła się akcja prozdrowotna BIAŁA SOBOTA, która skierowana jest do mieszkańców gminy Boguszów- Gorce.
W tym dniu w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Boguszowie- Gorcach przy ul. Kopernika 7, bezpłatne badania, konsultacje i porady wykonywali lekarze specjaliści: kardiolodzy, onkolog, pulmonolog, interniści, a personel pielęgniarski przeprowadzał spirometrię, EKG, pomiar poziomu cukru we krwi i pomiar ciśnienia. W budynku hali sportowej przy ul. Reymonta 4, dla uczniów przygotowano zajęcia praktyczne z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, gry i zabawy sportowe.
Tegoroczna Biała Sobota przebiegała pod hasłem „Krew to życie”. Uczniowie wspólnie z wychowawcami przygotowali plakaty związane z krwiodawstwem i krwiolecznictwem, które zostały wyeksponowane na Sali sportowej.
W budynku przy ul. Reymonta 4, z porad, wskazówek logopedy i psychologa mogli skorzystać rodzice uczniów.
Dyrekcja i Rada Pedagogiczna składają podziękowania personelowi Specjalistycznego Szpitala im. Dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu:
Panu dr n. med. Romanowi Szełemejowi,
Pani dr Sylwii Szymańskiej,
Pani dr Honoracie Magierskiej,
Pani dr Małgorzacie Smreczyńskiej,
Pani Małgorzacie Sztuk,
Pani Marii Nowak,
Pani Iwonie Mazur.
Składamy również podziękowania Pani Aleksandrze Tylczyńskiej- Zepp i Pani Natali Łagan.