Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK" wspólnie z PAIH, ARAW oraz kancelarią WPW Doradztwo podatkowe sp. z o.o. zaprasza na bezpłatne webinarium:
WSPIERANIE INWESTYCJI OD 2022 ROKU. Nowe zasady przyznawania zachęt inwestycyjnych dla przedsiębiorców
które odbędzie się 25 maja br. o godzinie 10:00

19 kwietnia 2021 r. Komisja Europejska opublikowała Wytyczne w sprawie regionalnej pomocy państwa na lata 2022 - 2027. Mają one bezpośredni wpływ na zasady, na jakich Państwa członkowskie będą mogły udzielać przedsiębiorcom pomocy publicznej (zachęt inwestycyjnych) na realizację nowych projektów.
Z dniem 1 stycznia 2022 r. zmienią się zasady korzystania ze zwolnień podatkowych oferowanych przez Strefy Ekonomiczne, dotacji przyznawanych w ramach grantów rządowych i funduszy europejskich oraz zwolnień z podatku od nieruchomości oferowanych przez niektóre gminy.
Obecnie trwają prace nad wdrożeniem Wytycznych KE do polskiego ustawodawstwa. Możemy się jednak spodziewać, że zmienią się m.in.:
· maksymalne wysokości regionalnej pomocy publicznej dostępnej dla przedsiębiorców w poszczególnych województwach,
· zasady, na jakich o pomoc publiczną będą mogli ubiegać się duzi przedsiębiorcy z Dolnego Śląska.

Agenda spotkania:
WSSE „INVEST-PARK”
- Polska Strefa Inwestycji - jak uzyskać Decyzję o wsparciu. Podstawowe informacje o procedurze, wymaganiach oraz terminach.
ARAW SA
- Słowo wstępne i działania ARAW w kontekście tematyki spotkania.
WPW Doradztwo podatkowe sp. z o.o.
- Główne zmiany w pozyskiwaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców od 1 stycznia 2022 r.
PAIH
- Zmiany w programie grantów rządowych.

Spotkanie poprowadzą:
Katarzyna Prociak
Główny Specjalista / Project Manager w Departamencie Obsługi Inwestora WSSE „INVEST-PARK”
Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, Podyplomowych Studiów Biznesu Międzynarodowego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz Podyplomowych Studia Menedżerskie na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.
W WSSE „INVEST-PARK” od 2012 r., gdzie zajmuje się pozyskiwaniem nowych inwestorów, doradztwem lokalizacyjnym i sprzedażą gruntów inwestycyjnych oraz obsługą poinwestycyjną firm strefowych. Aktywnie współpracuje także z samorządami oraz instytucjami otoczenia biznesu. Współpracą z przedsiębiorstwami zajmuje się od kilkunastu lat a swój warsztat rozwijała w polskiej firmie produkcyjnej, gdzie zajmowała się marketingiem i rozwojem sprzedaży na rynki zagraniczne.

Magdalena Okulowska
Prezes Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej – Instytucji Otoczenia Biznesu, powołanej przez Miasto Wrocław i 29 gmin, od ponad 15 lat wspierającej rozwój wrocławskiego biznesu; doktor nauk humanistycznych/komunikacji społecznej.

Mikołaj Wietrzny
Jest absolwentem Wydziału Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zagadnienia dotyczące pomocy publicznej studiował też na Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz na European University Institute we Florencji.
Doświadczenie zawodowe zdobywał w dziale prawno-podatkowym firmy PwC, gdzie przez blisko 8 lat pracował w zespołach Pomocy Publicznej, a następie Innowacji i B+R, Ulg i Dotacji. Specjalizacja Mikołaja obejmuje doradztwo w zakresie publicznych instrumentów finansowania projektów inwestycyjnych oraz badawczych. Mikołaj wspiera klientów w pozyskiwaniu zwolnień podatkowych, dotacji unijnych i krajowych, dbając jednocześnie o zapewnienie zgodności otrzymanego finansowania z unijnymi regułami pomocy publicznej. Mikołaj współpracuje też z administracją publiczną (np. Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi czy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju) prowadząc szkolenia i przygotowując opracowania z zakresu polityki wsparcia inwestycji i innowacyjności.
Obecnie Mikołaj wspiera praktykę podatkową WPW w obszarze swojej specjalizacji na terenie zachodniej i północnej Polski.

Marcin Fabianowicz
Polska Agencja Inwestycji i Handlu

Karolina Król
Uzyskała dyplom LL.M. Uniwersytetu w Bonn. Ukończyła również studia w dziedzinie prawa i administracji oraz kulturoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Jest absolwentką Akademii Młodych Dyplomatów ze specjalizacją dyplomacja Unii Europejskiej. W latach 2016-2017 odbyła staż Bluebook w Komisji Europejskiej. Pracowała w jednej z warszawskich kancelarii prawnych i w Ministerstwie Rozwoju w Departamencie Rozwoju Inwestycji, gdzie zajmowała się obsługą strategicznych projektów z branż m.in. automotive, electromobility czy BSS. Obecnie jest ekspertką Centrum Inwestycji Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, specjalizującą się w zagadnieniach z zakresu pomocy publicznej.