Szkolenia są bezpłatne, a spotkania odbywają się około trzy razy w tygodniu po 4 godziny i są dostosowane do uczestników np. odbywają się w godzinach 17:00-21:00 lub w weekendy. Program szkoleń obejmuje podstawową obsługę komputera wraz z wybranymi programami pakietu MS Office (Word, Power Point, Excel), ale jeżeli grupa jest bardziej zaawansowana, wówczas program szkolenia zostanie odpowiednio dostosowany.

Każdy uczestnik otrzymuje za darmo podręczniki i certyfikaty potwierdzające nowe kompetencje. W ramach kursu przewidziane są darmowe konsultacje, zapewniony będzie dostęp do komputerów oraz internetu.

Grupa szkoleniowa musi składać się z 8-14 osób. Przed spotkaniem każdy uczestnik otrzyma formularze zgłoszeniowe, później zostanie poinformowany o przyjęciu i zostanie umówione pierwsze spotkanie.

Uczestnicy muszą być w wieku od 18 roku życia, nie prowadzić działalności gospodarczej oraz nie mogą być to osoby uczące się lub z wyższym wykształceniem. Wyjątkiem są osoby w wieku powyżej 50 r. życia, które mogą mieć wykształcenie wyższe lub policealne.