W ramach projektu „Czas na pracę! Szkolenia i staże dla osób niepełnosprawnych” oferujemy osobom niepełnosprawnym wsparcie w rozwoju ich planów zawodowych poprzez:

  • bezpłatne warsztaty i szkolenia z zakresu PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO - BIUROWY z modułem specjalistycznym do wyboru: księgowość lub kadry i płace lub obsługa sekretariatu,
  • bezpłatne szkolenia komputerowe ECDL,
  • półroczne płatne STAŻE ZAWODOWE (do 1500 zł netto/miesięcznie).


Uczestnicy projektu otrzymają m.in. fachową pomoc doradców oraz będą uczestniczyć w szkoleniu z aktywnego poszukiwania pracy i warsztatach kompetencji kluczowych. Uzyskają również wsparcie w poszukiwaniu zatrudnienia po zakończeniu udziału w stażach zawodowych.

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby, które:

  • są niepełnosprawne w stopniu lekkim lub umiarkowanym,
  • są w wieku 15 – 64 lata,
  • posiadają wykształcenie co najmniej średnie,
  • pozostają bez zatrudnienia przez nieprzerwany okres co najmniej 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu (osoby nieaktywne zawodowo lub osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP),
  • zamieszkują lub uczą się na terenie województwa dolnośląskiego.

 

Formularz zgłoszeniowy