Na wniosek Gminy Boguszów-Gorce zwiększona została kwota dofinansowania dla projektów związanych z modernizacją budynków przy ul Żeromskiego 29 i Żeromskiego 35 w Boguszowie-Gorcach, realizowanych przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska na lata 2007-2013. Dofinansowanie został zwiększone do 70 % wartości wydatków kwalifikowalnych, tj. do maksymalnej wartości jaką można otrzymać dla projektów realizowanych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji.

 

 

 

W przypadku zadania pn.: „Renowacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego 35 w Boguszowie Gorcach” dofinansowanie zostało zwiększone o kwotę 45.790,06 zł , co ostatecznie daje kwotę dofinansowania w wysokości 349.342,98 zł przy całkowitej wartości zadania w wysokości 1.063.694,08 zł.

W przypadku zadania pn.: „Renowacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego 29 w Boguszowie Gorcach” dofinansowanie zostało zwiększone o kwotę 32.341,98 zł , co ostatecznie daje kwotę dofinansowania w wysokości 383.718,38 zł przy całkowitej wartości zadania w wysokości 1.274.818,66 zł.