4 grudnia jest niewątpliwie bardzo istotną datą dla mieszkańców Boguszowa-Gorc, miasta którego historia nierozerwalnie lączy się z przemysłem wydobywczym. Aby uczcić pamięć czasów boguszowskiego górnictwa Zespół Szkół Samorządowych w Boguszowie-Gorcach zorganizował barbórkowe uroczystości.

Z tej okazji 02 grudnia w MBP-CK Filia Nr 4 odbyły się uroczyste obchody Dnia Górnika. Czcigodnych gości powitał Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Boguszowie-Gorcach pan Leonard Górski, natomiast uczniowie przygotowali wspaniały program, którym pokazali, że bogata górnicza historia i tradycja nie jest obca młodemu pokoleniu. Na zakończenie uroczystości głos zabrał Burmistrz Miasta Waldemar Kujawa, który podziękował nauczycielom za przygotowanie dzieci do występu oraz podkreślił wagę podtrzymywania i przekazywania z pokolenia na pokolenie tradycji górniczej, która powinna być bliska sercu każdego mieszkańca Boguszowa-Gorc.