To już drugie wakacyjne spotkanie na "Witoldzie". Centrum Kulturalno – Kongresowe "Witold" wyszło z inicjatywą zorganizowania instruktażu praktycznego z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej dla dzieci i dorosłych, który poprowadził Pan Adam Kosiński z Pokojowego Patrolu. Dzieci i ich opiekunowie mieli okazję dowiedzieć się jak postępować w sytuacji zagrożenia życia, podczas wypadku oraz poćwiczyć uciski i wdechy na fantomie. Umiejętność udzielania pierwszej pomocy jest bardzo ważna   i nie ma co do tego żadnych wątpliwości, a wiedza zdobyta podczas zajęć  może przydać się podczas wakacji.  Istotne było to aby najmłodsi nabyli praktyczne umiejętności i oswoili się z ideą pomagania innym. Dzieci wykazały się niebywałą odpowiedzialnością i zaangażowaniem wszystkie zdały egzamin na szóstkę - pozycja boczna i sztuczne oddychanie opanowane do perfekcji!

Kolejne spotkanie wakacyjne na "Witoldzie" 26.07.2016 ( wtorek) ZAPRASZAMY!