Burmistrz Miasta Boguszów-Gorce informuje, że w związku z planowanym przystąpieniem do prac związanych opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Boguszów-Gorce na lata 2016-2020” w dniach 25.04.2016 – 09.05.2016 w Gminie Boguszów-Gorce przeprowadzone zostanie badanie ankietowe wśród mieszkańców, służące pozyskaniu opinii na temat rewitalizacji terenów w Gminie. Uzyskane informacje umożliwią opracowanie programu rewitalizacji przy aktywnym uczestnictwie społeczeństwa i pozwolą na podjęcie działań przez Gminę oraz jej partnerów, zmierzających do pozyskania funduszy europejskich na realizację projektów.

Ankieta dostępna będzie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (plik do pobrania) oraz w wersji on-line, a także dystrybuowana będzie w formie papierowej na terenie miasta.