Wymiana lamp ulicznych, droga rowerowa, tablice informujące o utrudnieniach na drodze, przebudowa przystanków autobusowych, miejsca parkingowe, stojaki na rowery... a  to wszystko będzie możliwe dzięki bardzo dużemu dofinansowaniu z Unii Europejskiej, jakie uzyskała Gmina Boguszów-Gorce na realizację projektu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Boguszów-Gorce.
Plan gospodarki niskoemisyjnej, o którym mowa zakłada redukcję emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz poprawę jakości powietrza. W dniu 21.03.2017 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej projektu pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Boguszów-Gorce poprzez budowę systemu zarządzania energią, drogi rowerowej oraz obiektów P&R wraz z modernizacją systemu oświetlenia drogowego”.
Przygotowanie projektu nie było łatwe, jednak prace nad nim zakończyły się sukcesem. Wartość przedsięwzięcia to ponad 4 miliony złotych, z czego kwota pozyskanego dofinansowania pokryje aż 3,4 miliona złotych wydatków. Szykuje się wiele zmian w mieście, które nie tylko przyczynią się do redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza, ale też istotnie wpłyną na poprawę bezpieczeństwa na drogach oraz estetykę przestrzeni miejskiej.
W ramach projektu w Kuźnicach i Gorcach zostanie zamontowany system sterowania oświetleniem drogowym, który będzie spełniał wiele funkcji między innymi zapewni: pomiar zużytej energii, monitorowanie pracy opraw, regulację strumienia świetlnego, możliwość załączania wybranych opraw. Wymienionych zostanie 427 słupów i 432 oprawy oświetleniowe, a w Gorcach dodatkowo wybudowane zostaną nowe linie kablowe zasilające oświetlenie.
Kierowców zapewne ucieszą plany montażu dwóch tablic przy drodze wojewódzkiej, które będą przekazywały aktualne informacje o zdarzeniach powodujących utrudnienia na drodze, czasowym zamknięciu ulic i warunkach atmosferycznych. W ramach projektu powstanie również droga rowerowa o długości 364 m, która będzie przebiegała w okolicy ul. Olimpijskiej i OSiR-u i połączy się z drogą przy ul. Pułaskiego. Dodatkowo przy ul. Kamieniogórskiej, ul. Fornalskiej i ul. Traugutta zbudowane zostaną obiekty typu P&R (Park&Ride) oraz B&R (Bike&Ride), które zakładają zlokalizowanie w pobliżu przystanków miejsc postojowych oraz montaż stojaków na rowery, na których kierowcy i rowerzyści będą mogą pozostawić swoje pojazdy i przesiąść się do komunikacji zbiorowej. W ramach tego zadania zostaną również wymienione przystanki, a fragmenty chodników zostaną dostosowane do autobusów niskopodłogowych. Część środków z projektu zostanie także przekazana na promocję projektu.
Projekt ograniczenia niskiej emisji będzie realizowany w latach 2017-2018 i z pewnością przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej oraz zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza.