Szanowni Państwo!

W związku z uruchomieniem pierwszej edycji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" Urząd Miejski w Boguszowie – Gorcach pozyskał wsparcie finansowe w wysokości 889.286 zł na realizację programu adresowanego do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej", opracowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, realizowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Koordynatorem programu jest Pani Grażyna Durkalec - Pełnomocnik d.s Osób Niepełnosprawnych i Seniorów działający przy Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach, Plac Odrodzenia 1, pokój 005 (parter), tel. 74 84 49 311 wew. 71