Szanowni Państwo!

W ramach prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Boguszów-Gorce na lata 2016-2020, uwzględniającym szeroką partycypację społeczną, przyjmujemy propozycje projektów do realizacji, jakie można zgłaszać za pomocą specjalnej ankiety. Uzyskane propozycje pomogą w opracowaniu programu rewitalizacji i pozwolą na podjęcie działań przez gminę oraz jej partnerów, zmierzających do pozyskania funduszy europejskich na realizację projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego z Priorytetu Inwestycyjnego 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów. Aby dane przedsięwzięcie mogło ubiegać o środki z w/w programu musi znaleźć na liście projektów umieszczonej w LPR.Ankieta w wersji PDF

Ankiety można składać do dnia 13 maja 2016 r.