Główną ideą projektu edukacyjnego ,, Aktywny uczeń – aktywny obywatel’’ jest rozbudzenie i wspieranie aktywności edukacyjnej, społecznej i kulturalnej uczniów W jego ramach uczniowie klas drugich Gimnazjum Nr 1 w Boguszowie – Gorcach , wzięli udział w spotkaniu z...

Przewodniczącą Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc panią Jolantą Woźniak, panią Danutą Foryś wiceprzewodniczącą oraz panią Renatą Stec przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach, w dniu 7.02.2014 roku w sali konferencyjnej w której odbywają się sesje i komisje Rady Miejskiej. Uczniowie zasiedli na miejscach Radnych i wysłuchali informacji na temat organizacji i pracy tego organu. Dowiedzieli się jakie są zadania poszczególnych Komisji, jak przebiegają sesje, kto może w nich uczestniczyć, a także jakie obowiązują procedury załatwienia sprawy z życia codziennego w urzędzie.

Natomiast 14 lutego miało miejsce spotkanie uczniów z Burmistrzem Miasta Waldemarem Kujawą, gimnazjaliści mieli okazję aktywnie uczestniczyć w spotkaniu i porozmawiać z Włodarzem miasta o istocie samorządu terytorialnego oraz roli gminy jako podstawowej jednostki tegoż samorządu. Spotkania odbyły się w bardzo miłej atmosferze. Zarówno goszczące uczniów Panie jak i Burmistrz Miasta byli otwarci i starali się odpowiedzieć na wszystkie pytania o działaniach bieżących oraz planach rozwoju gminy.