Artykuły

SZLACHETNA PACZKA
2014-12-23 15:36

SZLACHETNA PACZKA

Realizując program pomocy bezpośredniej rodzinie w potrzebie, funkcjonariusze Straży Miejskiej z Boguszowa-Gorc przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji "Szlachetna Paczka 2014". Spełniając służebną rolę w społeczeństwie, straznic

Czytaj więcej
Koncert Bożonarodzeniowy w CK-K Witold
2014-12-23 15:28

Koncert Bożonarodzeniowy w CK-K Witold

18 grudnia 2014 r. na terenie byłej kopani w Gorcach zrobiło się bardzo gwarnie i świątecznie, a to za sprawą Koncertu Bożonarodzeniowego zorganizowanego przez Centrum Kulturalno-Kongresowe „Witold” w Boguszowie-Gorcach.O

Czytaj więcej
Roztrzygnięcie konkursu multimedialnego Boguszów - Gorce com...
2014-12-23 15:27

Roztrzygnięcie konkursu multimedialnego Boguszów - Gorce com...

18 grudnia 2014 r. w Centrum "Witold" w Gorcach odbył się Koncert Bożonarodzeniowy, podczas którego, ogłoszono wyniki konkursu multimedialnego Boguszów – Gorce com...zorganizowanego przez Centrum Kulturalno – Kongresowe

Czytaj więcej
Burmistrz Miasta Boguszowa - Gorc Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: termin przetargu  28 stycznia 2015 roku.
2014-12-23 12:59

Burmistrz Miasta Boguszowa - Gorc Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: termin przetargu 28 stycznia 2015 roku.

1.Burmistrz Miasta Boguszowa - Gorc Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:- lokal mieszkalny położony przy ul. Mikołaja Reja 14

Czytaj więcej
Ogłoszenie!
2014-12-22 15:25

Ogłoszenie!

Informacja o konsultacjach projektu uchwały w sprawi przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2015-2020.

Czytaj więcej
Ogłoszenie!
2014-12-22 15:24

Ogłoszenie!

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach Komisji Konkursowej powołane

Czytaj więcej
AKCJA ZIMA!
2014-12-17 15:19

AKCJA ZIMA!

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA OBSZARZE GMI

Czytaj więcej
Uroczyste ślubowanie!
2014-12-17 15:12

Uroczyste ślubowanie!

Dnia 8 grudnia na uroczystej sesji Rady Miejskiej ślubowanie złożył burmistrz elekt Waldemar Kujawa. Uroczystość otworzyła i prowadziła Sylwia Dąbrowska – Przewodnicząca Rady Miejskiej, która przyw

Czytaj więcej
Uwaga!
2014-12-16 15:11

Uwaga!

W związku z dniem świątecznym 01 listopada 2014 r. (sobota) przypadającym w innym dniu niż niedziela, Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc dla zachowania obowiązującego czasu pracy, zarządzeniem Nr1251/2014 z dnia 01 grudnia 2014 r. zarz

Czytaj więcej
Najlepszy animator Orlika!
2014-12-15 15:09

Najlepszy animator Orlika!

W dniu 10 grudnia 2014 r. podczas konferencji podsumowującej tegoroczną edycję programu „Nasz Orlik” Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej nagrodziła najlepszych animatorów z całej Polski.

Czytaj więcej

Najnowsze komentarze