Publikacja Obwieszczenia o przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwały nr LVII/1201/23 w sprawie Aktualizacji Programu Ochrony Powietrza dla stref w województwie dolnośląskim.

Treść ww. Aktualizacji jest dostępna w załączniku.