01.11.2014 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej w Boguszowie-Gorcach czynnie włączają się w ogólnopolską akcję "ZNICZ 2014". Akcja ma na celu zachowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz porządku publicznego w rejonie cmentarzy. Strażnicy Miejscy pełnić będą służbę przy największej nekropolii w mieście na ul. Kamieniogórskiej. Grupa Strzelecka "ENIGMA" we współpracy z funkcjonariuszami Straży Miejskiej udostępniła monitorowane miejsca parkingowe na terenie strzelincy sportowej nieopodal cmentarza.