AGLOMERACJA WAŁBRZYSKAPODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

pn.: Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego


W grudniu 2013 roku Gmina Wałbrzych uzyskała dofinansowanie na realizację projektu nr 45/MOF/2/2013 pod nazwą "Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego". Termin zakończenia projektu przypadł na 31 sierpnia 2015 roku.

Projekt został zrealizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa
w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych”, ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Głównym celem projektu było opracowanie:

  • Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej”,
  • Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r. dla 15 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”,
  • Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”,
  • dokumentacji budowlanej i wykonawczej pod uzyskanie pozwolenia na budowę przystanków komunikacji publicznej na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Opracowane dokumenty mają na celu dalszą integrację i zacieśnianie współpracy gmin w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz wspieranie zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju jej obszaru funkcjonalnego. Dodatkowym atutem jest fakt, że ww. dokumenty są podstawą do ubiegania się o środki finansowe Unii Europejskiej w latach 2014-2020.

W projekcie udział brały gminy tworzące Aglomerację Wałbrzyską, tj.: Gmina Wałbrzych – Lider Projektu, Gmina Boguszów-Gorce, Gmina Czarny Bór, Gmina Dobromierz, Gmina Głuszyca, Gmina Jaworzyna Śląska, Gmina Jedlina-Zdrój, Gmina miejska Kamienna Góra, Gmina Kamienna Góra, Gmina Lubawka, Gmina Marcinowice, Gmina Mieroszów, Gmina miejska Nowa Ruda, Gmina Nowa Ruda, Gmina Stare Bogaczowice, Gmina Strzegom, Gmina Szczawno-Zdrój, Gmina miejska Świdnica, Gmina Świdnica, Gmina Świebodzice, Gmina Walim, Gmina Żarów.

Szczegółowe informacje na temat ww. projektu znajdują się na stronie poświęconej Aglomeracji Wałbrzyskiej : www.aglomeracja-walbrzyska.plProjekt pn. „Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych”, ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.


Aglomeracja Wałbrzyska skupia obecnie 23 jednostki samorządu terytorialnego. Po powiększeniu jej obszar obejmuje 1 887 km2 (tj. 9,46% obszaru województwa dolnośląskiego) i liczy ponad 427,3 tys. mieszkańców.Ideą przedsięwzięcia jest wspólne rozwiązywanie problemów oraz poszukiwanie zintegrowanych metod i narzędzi rozwoju. Podstawowym celem działania jest takie przeobrażenie regionu, by stał się on lepszym miejscem do pracy i życia dla jego mieszkańców, zarówno tych obecnych, jak i nowych.

Gminy Aglomeracji Wałbrzyskiej współpracują na wielu płaszczyznach, szczególnie w dziedzinie: komunikacji i transportu, środowiska, turystyki, edukacji, polityki społecznej oraz infrastruktury.

Podstawą utworzenia Aglomeracji było przyjęcie przez poszczególne rady gmin w formie uchwały „Deklaracji Aglomeracji Wałbrzyskiej”, wyznaczającej działania zmierzające do nadania stosownej rangi niniejszemu obszarowi oraz aktywizacji społeczno-gospodarczej Aglomeracji.Członkowie Aglomeracji Wałbrzyskiej:

 

 

 

 

PROJEKTY AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ:

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dot. 25 przystanków autobusowych na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej

Informacja promocyjna dot.dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przystanki autobusowe

 

Konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. „Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej”.

  1. Ogłoszenie Gminy Miasto Boguszów-Gorce
  2. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej
  3. FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG i WNIOSKÓW do Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej
     

Informacja o stanie realizacji działań projektu NR 45/MOF/2/2013 „Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego”