22.04.2016 r. był dniem, który szczególnie zapadnie w pamięci uczniów, byłego i obecnego grona pedagogicznego oraz absolwentów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Boguszowie-Gorcach. W tym dniu szkoła obchodziła swój jubileusz 70 - lecia powstania. W obchodach udział swój zaznaczyli także funkcjonariusze Straży Miejskiej, którzy na codzień współpracują z placówką oświatową. Uroczystość 70 -lecia uświetniło odsłonięcie pamiątkowej tablicy jak również wspaniały występ uczniów tej szkoły. Do życzeń uznania w rozwój placówki dołączają się funkcjonariusze Straży Miejskiej z Boguszowa-Gorc.