Regulamin:

1. Przedmiotem konkursu jest spotkanie grup śpiewających piosenkę turystyczną.

2. W konkursie mogą brać udział zespoły ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, reprezentanci SKKT PTTK oraz ZHP przy czym z każdej placówki może być delegowany 1 zespół (maksymalnie 5 osób) i 1 solista. Zespoły Szkół wystawiają reprezentację z każdej szkoły wchodzącej w skład Zespołu.

Brak solisty lub zespołu w reprezentacji Szkoły upoważnia do wystawienia drugiego zespołu lub solisty.

3. Soliści mogą wchodzić w skład zespołów.  

4. Każdy zespół i solista przygotowuje dwa utwory, trwające nie dłużej niż 10 minut.

5. UWAGA!!! – w razie bardzo dużej ilości zgłoszeń – konkurs zostanie podzielony na 2 części: eliminacyjna i finałowa. W części eliminacyjnej każdy prezentuje po 1 piosence, następnie w części finałowej drugą.  Ilość finalistów zależy od ilości zgłoszeń i decyzji Jury.

6. Akompaniament powinny stanowić instrumenty, które można zabrać ze sobą na wycieczkę. Dopuszczalne są także wykonania a capella. Opiekunowie mogą akompaniować wykonawcom.

7. Jury będzie oceniało występy uczestników pod kątem zgodności śpiewanych utworów z charakterem konkursu, biorąc pod uwagę walory głosowe, dykcję, prezentację na scenie.

8. Termin konkursu: 22 listopada 2012 roku, o godz. 9:00, Miejska Biblioteka Publiczna, Filia Nr 4w Boguszowie-Gorcach (dzielnica Gorce), ul. Broniewskiego 11, 58-371 Boguszów-Gorce.

9. Uczestnicy i opiekunowie otrzymują:  znaczek okolicznościowy i poczęstunek. Nagrodzone zespoły i soliści: dyplomy oraz nagrody.

10. Zgłoszenie zawierające imiona i nazwiska uczestników, opiekunów, tytuły piosenek oraz nazwę i adres szkoły (KARTA ZGŁOSZEŃ  w załączeniu) należy przesłać w  nie przekraczalnym terminie do dnia 16 listopada 2012 r. na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 1, 58-371 Boguszów-Gorce, pod nr fax. /74/8440-305 lub e-mail: biuro@osir-boguszow.eu (proszę sprawdzać czy zgłoszenia doszły). Zgłoszenia w dniu konkursu nie będą przyjmowane.

 

Informacje o konkursie

Konkurs Piosenki Turystycznej - Regulamin

Karta zgłoszenia

 

Wszelkich informacji udzielają: Maria Burzyńska i Jakub Sobieski /74/8440-305,
pon. – pt. od 8 -15:00 oraz na stronie internetowej: www.osir-boguszow.eu
Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.