Gmina Miasto Boguszów-Gorce pozyskała 5,3 mln złotych rządowego wparcia na inwestycje w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Pozyskane dofinansowanie to ogromna pomoc finansowa przeznaczona na rozwój naszej gminy, szczególnie istotna w obecnym, trudnym dla samorządów okresie.
Dzięki otrzymanym środkom zostaną zrealizowane ważne dla mieszkańców zadania:
- przebudowa budynku przy ul. Waryńskiego na potrzeby utworzenia przedszkola - 1,2 mln zł
- przebudowa i remont budynku na potrzeby funkcjonowania OPS - 3,5 mln zł
- przebudowa i remont chodników wraz z doświetleniem - 600 tys. zł

Inwestycje będą realizowane w latach 2021-2022.