Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu informuje, że uwzględniając konieczność zapewnienia bezpiecznego wdrożenia z dniem 7 listopada 2021r. rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego dociski palców, na dzień 5 listopada o godz. 12:00 planowane jest całkowite zablokowanie dostępu do Rejestru Dowodów Osobistych dla urzędników.
W związku z powyższym, w dniu 5 listopada prosimy o zaplanowanie załatwienia w urzędzie spraw związanych z wydaniem i innymi czynnościami z obszaru dowodów osobistych, do godz. 11:30.