Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił nową edycję Programu „Sportowe Wakacje+”. Środki przeznaczone na realizację programu w 2021 roku to 30 milionów złotych. Program „Sportowe Wakacje+” łączy promocję prozdrowotnych wartości sportu z przekazywaniem nowym pokoleniom doświadczeń i pamięci historycznej. Termin składania wniosków - do 9 maja 2021 roku.

O PROGRAMIE: Celem programu, którego pierwsza edycja odbyła się w 2020 roku, jest upowszechnianie zdrowego trybu życia i systematyczne podnoszenie poziomu aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez wsparcie organizacji obozów sportowych, a także zajęć, turniejów, eventów, konkursów oraz innych wydarzeń sportowych w Polsce.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: Zadania realizowane w ramach konkursu: Wspieranie organizacji otwartych, ogólnodostępnych zajęć sportowych dla dzieci młodzieży, dorosłych oraz innych grup społecznych i środowiskowych. Wspieranie organizacji turniejów sportowych, eventów, konkursów i innych wydarzeń sportowych. Wspieranie organizacji ogólnodostępnych obozów sportowych na poziomie ogólnopolskim – wyłonienie operatora krajowego.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: O przyznanie dofinansowania na realizowane w ramach programu zadania, mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, tj. w szczególności związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje. Zadania będą realizować podmioty wyłonione w otwartym konkursie.

WYSOKOŚĆ DOTACJI: W ustawie budżetowej na rok 2021, na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych w ramach ww. programu zaplanowano kwotę w łącznej wysokości: 30 000 000 zł.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Termin składania wniosków w systemie AMODIT - do 9 maja 2021 roku.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Termin rozpatrzenia wniosków - do 18 czerwca 2021 r.

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: Oferty należy przygotować wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi ofert i wniosków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu AMODIT dostępnym pod adresem: https://wnioski.msit.gov.pl lub https://wnioski.msit.gov.pl/Login.aspx?ReturnUrl=%2f

Źródło: https://www.gov.pl/web/kulturaisport/30-mln-zl-na-program-sportowe-wakacje-w-edycji-2021?fbclid=IwAR2by0bwmI34fhMUONsmdS0ZBibtaBnBUEqpsNZLbBYNtxYa7f352MvpCOs

Programu „Sportowe Wakacje+” poniżej.