W gimnazjalnej ,,Galerii II piętra’’ zagościła uczniowska twórczość związana pośrednio z Majowym Świętem Konstytucji. Wystawa prac to nie tylko kolejny projekt łączący edukację międzyprzedmiotową historii, plastyki, zajęć technicznych i informatyki ale i działania kształtujące postawy patriotyzmu. Przedsięwzięcie wskazuje drogi samodzielnego docierania do źródeł informacji i ich selekcji. Daje możliwości samodzielnego wyboru ekspresji, stylu i metod wyrazu plastycznego. Działa na wyobraźnię, dając większe możliwości opisu twórczego, kojarzenia i zapamiętania postaci tak ważnych w naszych narodowych dziejach.