Rok 2016 jest dla strażników miejskich z Boguszowa-Gorc rokiem szczególnym. 15 lipca minie bowiem 25 lat od powołania Straży Miejskiej Boguszowa-Gorc do służby na rzecz mieszkańców miasta. Sużba ta choć czasami jest niewdzięczna, przynosi też wiele satysfacji z jej pełnienia. Strażnicy miejscy pracując na rzecz społeczności lokalnej dbają o bezpieczeństwo i porządek publiczny. To dzięki ich interwencjom wiele spraw porządkowych zostało wykonanych co przekłada się bezpośrednio na wizerunek miasta. W uznaniu zaangażowania w pracę na rzecz społeczności lokalnej funkcjonariusze Straży Miejskiej w czasie sesji Rady Miejskiej otrzymali z rąk Burmistrza Miasta Waldemara Kujawy oraz Przewodniczącej Rady Miejskiej Sylwi Dąbrowskiej pamiątkową statuetkę. Strażnicy miejscy zostali także uhonorowani pamiatkową plakietą oraz awansem zawodowym.