22 lata istnieje Straż Miejska w Boguszowie-Gorcach. 15 lipca 1991 r. ówczesna Rada Miejska powołała do życia formację Straży Miejskiej. Straż Miejska jest umundurowaną formacją utworzoną w celu ochrony bezpieczeństwa i porządku poprzez podejmowanie czynności określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (miejskich). Obecnie nad bezpieczeństwem, ładem i porządkiem publicznym czuwa pięciu strażników miejskich. Służba ta choć nie łatwa potrafi przynieść wiele satysfakcji z jej pełnienia. Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Boguszowie-Gorcach pełniąc służebną rolę w społeczeństwie podejumją często nie łatwe interwencje, w których muszą wykazać sie wiedzą, cierpliwością oraz umiejętnością nawiązania kontaktów międzyludzkich.