Zespół Projektu serdecznie zaprasza mieszkańców województwa dolnośląskiego do udziału w bezpłatnych szkoleniach językowych i komputerowych realizowanych w ramach projektu „Języki Branżowe i Umiejętności Cyfrowe dla Mieszkańców Dolnego Śląska”, współfinansowanego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie.

Spotkanie odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej - Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach w dniu 21.08.2017 r.o godz. 18:00.

Wszystkie miejsca i terminy spotkań


Zakres szkoleń w projekcie:
- bezpłatne szkolenia języka angielskiego; różne poziomy zaawansowania; w wymiarze 120h/ grupa; zajęcia w grupach 12-osobowych; zakończone egzaminem TOIEC Bridge i możliwością uzyskania międzynarodowego certyfikatu;
- bezpłatne szkolenia języka niemieckiego; różne poziomy zaawansowania; w wymiarze 120h/ grupa; zajęcia w grupach 12-osobowych; zakończone egzaminem WiDaF Basic i możliwością uzyskania międzynarodowego certyfikatu;
- bezpłatne szkolenia komputerowe; na poziomie podstawowym; w wymiarze 100h/ grupa; zajęcia w grupach
10-osobowych;  zakończone egzaminem ECCC DIGCOMP i możliwością uzyskania międzynarodowego certyfikatu.
Oferujemy:
- zajęcia organizowane w pobliżu miejsca zamieszkania (pod warunkiem zebrania się 12-/ 10-osobowej grupy);
- zajęcia realizowane w tygodniu/ weekend w godzinach po południu lub do południa wg preferencji uczestników;
- bezpłatne szkolenie, podręczniki, egzamin i certyfikat;
- wykwalifikowaną kadrę (trenerzy/ lektorzy);
- poziom i tempo nauki dostosowane do grupy szkoleniowej oraz przyjazną atmosferę podczas zajęć.
Warunki udziału:
- zamieszkanie na terenie powiatu dzierżoniowskiego, kłodzkiego, ząbkowickiego lub wałbrzyskiego (bez miasta Wałbrzych) woj. dolnośląskiego;
- osoby w wieku 25 – 49 lat posiadające wykształcenie maksymalnie średnie (czyli brak wykształcenia, podstawowe, gimnazjalne, zawodowe, technikum, liceum);
- osoby w wieku powyżej 50 r.ż. posiadające również wykształcenie policealne lub wyższe (czyli brak wykształcenia, podstawowe, gimnazjalne, zawodowe, technikum, liceum, policealne, wyższe); liczba miejsc ograniczona dla osób z wykształceniem wyższym i policealnym;
- pierwszeństwo udziału osoby zamieszkujące tereny wiejskie, w wieku powyżej 50 roku życia, z orzeczeniem
o niepełnosprawności;
- do udziału w projekcie nie kwalifikują się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
Korzyści płynące z udziału w projekcie:
- nowe kompetencje zwiększające szanse na znalezienie zatrudnienia lub umożliwia awans zawodowy;
- szkolenia kończą się uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu TOIEC Bridge/ WiDaF/ ECCC DIGCOMP.

ZAPISY:
zapraszamy na otwarte spotkania informacyjne – jeśli nie mogą Państwo wziąć udziału w spotkaniu zapisy przyjmowane są  również:
- poprzez stronę: www.rekrutacja.akapit.edu.pl lub e-mail: biuro@akapit.edu.pl
- telefonicznie: 68 374 44 77; 667 628 337; 604 883 068.