111 Boguszowskie Drużyny Żółto-Niebieskie

Logo harcerze


111 Boguszowskie Drużyny Żółto-Niebieskie
należą do Hufca ZHP Ziemi Wałbrzyskiej. Jest to jednostka terenowa działająca jako Szczep od siedmiu lat w gminie Boguszów – Gorce i harcerskie środowisko zapewniające ciąg wychowawczy. Wcześniej (od 2014 roku) w Boguszowie, działały samodzielne drużyny.

Działania Szczepu są widoczne w mieście, zwłaszcza podczas uroczystości państwowych, lokalnych oraz związanych z harcerskimi działaniami. Siedzibą Szczepu jest harcówka przy ul. Kolejowej 7 w Boguszowie. Drużyny charakteryzują się niebieskimi chustami z żółtymi elementami i herbem miasta, logo dopasowanym do nazw, które są związane z ogniem, podobną obrzędowością, jednakowym emblematem z herbem miasta.

111 Boguszowska Gromada Zuchowa ROZTAŃCZONE PŁOMYKI to jednostka działająca od września 2014 roku w Boguszowie – Gorcach. Zrzesza dzieci od 5 do 10 roku życia. Drużynową Gromady jest sam. Weronika Błajewska. Zuchy realizują próby na Znaczek Zucha oraz gwiazdki zuchowe. Program Gromady oparty jest na zdobywaniu sprawności zespołowych i indywidualnych. Jeżdżą także na wycieczki, biwaki, zimowiska i obozy. Dzieci działają w małych grupach zwanych szóstkami. Zbiórki Gromady odbywają się raz w tygodniu.
? Termin i miejsce zbiórek: wtorek 17:00 – 18:30, ul. Kolejowa 7
? Kontakt: 661 100 074 – Weronika

111 Boguszowska Drużyna Harcerska DWA PŁOMIENIE to jednostka działająca stycznia 2015 roku w Boguszowie – Gorcach. Zrzesza dzieci od 10 do 15 roku życia. Drużynową jest hm. Nikola Rymaszewska HR. Harcerze po zakończeniu okresu próbnego składają Przyrzeczenie Harcerskie i realizują próby na stopnie harcerskie. Program Drużyny oparty jest na działaniach zespołowych (zastępami) i zdobywaniu sprawności indywidualnych oraz tropów. Zbiórki Drużyny odbywają się raz w tygodniu.
Termin i miejsce zbiórek: czwartek, 17:00 – 18:30, ul. Kolejowa 7
(w związku z pracą w zastępach przed pierwszą zbiórką należy skontaktować się z drużynową)
Kontakt: 534 192 417 – Nikola

111 Boguszowski Krąg Instruktorski i Starszyzny Harcerskiej to jednostka działająca od września 2019 roku w Boguszowie – Gorcach. Zrzesza wędrowników z otwartymi próbami instruktorskimi, instruktorów, starszyznę harcerską działającą w Szczepie. Kadrę KIiSH drużyny stanowi phm. Marcin Walendzik (przewodniczący). Działalność KIiSH ma na celu wspieranie rozwoju wędrowniczego kadry Szczepu, rozwijanie umiejętności pracy metodą harcerską w pracy śródrocznej Szczepu i utrzymywanie jej na wysokim poziomie, wspieranie i monitorowanie działalności jednostek zrzeszonych w Szczepie. Spotkania KIiSH odbywają się raz w miesiącu. Terminy spotkań ustalane są na bieżąco.

111 Boguszowskie Drużyny Żółto - Niebieskie na Facebook'u