111 Boguszowskie Drużyny Żółto-Niebieskie

Logo harcerze


111 Boguszowskie Drużyny Żółto-Niebieskie
należą do Hufca ZHP Ziemi Wałbrzyskiej. Jest to jednostka terenowa działająca jako Szczep od trzech lat w gminie Boguszów – Gorce i harcerskie środowisko zapewniające ciąg wychowawczy. Wcześniej (od 2014 roku) w Boguszowie, działały samodzielne drużyny.

Działania Szczepu są widoczne w mieście, zwłaszcza podczas uroczystości państwowych, lokalnych oraz związanych z harcerskimi działaniami. Siedzibą Szczepu jest harcówka (obecnie w remoncie) przy ul. Kolejowej 7 w Boguszowie. Drużyny charakteryzują się niebieskimi chustami
z żółtymi elementami i herbem miasta, logo dopasowanym do nazw, które są związane z ogniem, podobną obrzędowością, jednakowym emblematem z herbem miasta.

  • 111 Boguszowska Gromada Zuchowa ROZTAŃCZONE PŁOMYKI to jednostka działająca od września 2014 roku w Boguszowie – Gorcach. Zrzesza dzieci od 5 do 10 roku życia. Kadrę drużyny stanowi sam. Weronika Błajewska (drużynowa), hm. Nikola Rymaszewska HR (przyboczna / opiekun drużyny), sam. Nikola Brużewicz (przyboczna), pwd. Marcin Walendzik HO (przyboczny), Zuchy realizują próby na gwiazdki zuchowe. Program Gromady oparty jest na zdobywaniu sprawności zespołowych. Zuchy zdobywają sprawności indywidualne. Dzieci działają w szóstkach. Zbiórki Gromady odbywają się raz w tygodniu.
    • Termin i miejsce zbiórek:
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Boguszowie – Gorcach, ul. Szkolna, godz. 17:30 – 18:30 (górny budynek)
Kontakt: 534 192 417 – hm. Nikola Rymaszewska – Komendantka Szczepu
  • 111 Boguszowska Drużyna Harcerska DWA PŁOMIENIE to jednostka działajd stycznia 2015 roku w Boguszowie – Gorcach. Zrzesza dzieci od 10 do 13 roku życia. Kadrę drużyny stanowi sam. Dominika Langa (drużyn owa),pwd. Marcin Walnedzik HR (opiekun drużyny), dh. Julia Burnat (przyboczna), trop. Oliwia Ostrowska, dh. Nikola Gawlikowska, dh. Marcelina Drohomirecka – kandydatki na przyboczne, obecnie zastępowe budujące system małych grup w jednostce; Harcerze po zakończeniu okresu próbnego składają Przyrzeczenie Harcerskie i realizują próby na stopnie harcerskie. Program Drużyny oparty jest na działaniach zespołowych (zastępami) i zdobywaniu sprawności indywidualnych. Dzieci działają w zastępach. Zbiórki Drużyny odbywają się raz w tygodniu.
    • Termin i miejsce zbiórek:
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Boguszowie – Gorcach, ul. Szkolna, godz. 17:30 – 18:30 (górny budynek)
Kontakt: 534 192 417 – hm. Nikola Rymaszewska – Komendantka Szczepu

  • 111 Boguszowski Młodzieżowy Krąg Instruktorski i Starszyzny Harcerskiej to jednostka działająca od września 2019 roku w Boguszowie – Gorcach. Zrzesza wędrowników i instruktorów działających w Szczepie. Funkcję Przewodniczącego Kręgu pełni pwd. Dominik Głowacki HO. Zbiórki odbywają się raz w miesiącu.