111 Boguszowskie Drużyny Żółto-Niebieskie

Logo harcerze


111 Boguszowskie Drużyny Żółto-Niebieskie
należą do Hufca ZHP Ziemi Wałbrzyskiej. Jest to jednostka terenowa działająca jako Szczep od pięciu lat w gminie Boguszów – Gorce i harcerskie środowisko zapewniające ciąg wychowawczy. Wcześniej (od 2014 roku) w Boguszowie, działały samodzielne drużyny.

Działania Szczepu są widoczne w mieście, zwłaszcza podczas uroczystości państwowych, lokalnych oraz związanych z harcerskimi działaniami. Siedzibą Szczepu jest harcówka przy ul. Kolejowej 7 w Boguszowie. Drużyny charakteryzują się niebieskimi chustami z żółtymi elementami i herbem miasta, logo dopasowanym do nazw, które są związane z ogniem, podobną obrzędowością, jednakowym emblematem z herbem miasta.

111 Boguszowska Gromada Zuchowa ROZTAŃCZONE PŁOMYKI to jednostka działająca od września 2014 roku w Boguszowie – Gorcach. Zrzesza dzieci od 5 do 10 roku życia. Kadrę drużyny stanowi hm. Nikola Rymaszewska HR oraz sam. Weronika Błajewska, Zuchy realizują próby na gwiazdki zuchowe. Program Gromady oparty jest na zdobywaniu sprawności zespołowych. Zuchy zdobywają sprawności indywidualne. Dzieci działają w szóstkach. Zbiórki Gromady odbywają się raz w tygodniu.
◦ Termin i miejsce zbiórek: czwartki, 17:00 – 19:00, ul. Kolejowa 7
◦ Kontakt: 534 192 417 – hm. Nikola Rymaszewska – Komendantka Szczepu
111 Boguszowska Drużyna Harcerska DWA PŁOMIENIE to jednostka działająca stycznia 2015 roku w Boguszowie – Gorcach. Zrzesza dzieci od 10 do 15 roku życia. Kadrę drużyny stanowi phm. Marcin Walendzik HR oraz sąm. Nikola Brużewicz – kandydatki na przyboczne; Harcerze po zakończeniu okresu próbnego składają Przyrzeczenie Harcerskie i realizują próby na stopnie harcerskie. Program Drużyny oparty jest na działaniach zespołowych (zastępami) i zdobywaniu sprawności indywidualnych. Dzieci działają w zastępach. Zbiórki Drużyny odbywają się raz w tygodniu.
◦ Termin i miejsce zbiórek: wtorki, 17:00 – 19:00, ul. Kolejowa 7
◦ Kontakt: 534 192 417 – hm. Nikola Rymaszewska – Komendantka Szczepu


111 Boguszowski Krąg Instruktorski i Starszyzny Harcerskiej to jednostka działająca od września 2019 roku w Boguszowie – Gorcach. Zrzesza wędrowników z otwartymi próbami instruktorskimi, instruktorów, starszyznę harcerską działającą w Szczepie. Kadrę KIiSH drużyny stanowi phm. Marcin Walendzik (przewodniczący). Działalność KIiSH ma na celu wspieranie rozwoju wędrowniczego kadry Szczepu, rozwijanie umiejętności pracy metodą harcerską w pracy śródrocznej Szczepu i utrzymywanie jej na wysokim poziomie, wspieranie i monitorowanie działalności jednostek zrzeszonych w Szczepie. Spotkania KIiSH odbywają się raz w miesiącu. Terminy spotkań ustalane są na bieżąco.


111 Boguszowskie Drużyny Żółto - Niebieskie na Facebook'u