W dniu 12.01.2015 z okazji 100 rocznicy urodzin Panu Franciszkowi Chromikowi serdeczne gratulacje i gorące życzenia zdrowia, szczęścia, miłości i pomyślności oraz kolejnych Jubileuszy składali Burmistrz Miasta, Kierownik USC, rodzina, przyjaciele i znajomi.

Pan Franciszek Chromik urodził się 12.01.1915 roku w miejscowości Lahomno, obecne tereny Słowacji. Po wojnie wraz z rodzicami przeniósł się do miejscowości Borki. Pierwszą pracę podjął w fabryce w Stalowej Woli i stamtąd w roku 1940 został zabrany do pracy w Niemczech. Po wojnie w kwietniu 1945 roku wrócił do Polski na ziemie odzyskane w okolice Zielonej Góry. Mieszkał tam do 1959 roku. W roku 1959 przyjechał do Boguszowa-Gorc i podjął pracę na kolei, na nastawni w Boguszowie-Gorcach , gdzie pracował do otrzymania emerytury. W roku 1950 zawarł związek małżeński. Żona jego zmarła 1992 roku. Wychowywał trójkę dzieci. Obecnie ma czterech wnuków i trzech prawnuków. W chwili obecnej mieszka u córki Teresy i ona sprawuje nad nim opiekę, Jubilat pochodzi z rodziny długowiecznej , jego ojciec żył 104 lata. Receptą na tak długie życie wg Pana Franciszka jest higieniczny tryb życia, ruch na świeżym powietrzu, spożywanie dużej ilości nabiału, szczególnie mleka.