W dniu 22 marca 2014 r.  w Boguszowie –  Gorcach   po raz 10 odbyła się Inauguracja  Sezonu  Turystycznego  2014.  W  imprezie  wzięło  udział  ok.  150 miłośników  turystyki  Dolnego  Śląska. 

Tematem  tegorocznego  spotkania organizowanego  przez  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  w  Boguszowie-Gorcach (OSiR) oraz Koło Przewodników Sudeckich i Terenowych przy PTTK Oddział  Ziemi Wałbrzyskiej (KPSiT) było: „X Powitanie Wiosny przy Szybie Witold”. Imprezę prowadziły Elżbieta Bieniek-Budz  –  Dyrektor OSiR oraz Halina Jasionowska – Prezes KPSiT.

W  pierwszej  części  imprezy  odbywającej  się  w  sali  MBP-CK w  Boguszowie-Gorcach  głos  zabrali  m.in.:  Jerzy  Tutaj  –  Członek  Zarządu Województwa  Dolnośląskiego,  Waldemar  Kujawa  –  Burmistrz  Miasta Boguszowa-Gorc,  Zofia  Sikora  –  Prezes  PTTK  Oddział  Ziemi  Wałbrzyskiej, Milan  Plšek  –  Członek  Rady  Miasta  Smiřice  oraz  Dorota  Turzańska  – Komendantka  ZHP  Ziemi  Wałbrzyskiej.  Wałbrzyscy  przewodnicy  w  osobach Renata  Jaworska,  Witold  Chraplak,  Janusz  Prociński,  Stefan  Okoniewski, Mieczysław  Janus  i  Stanisław  Bedra  w  ciekawy  sposób  przedstawili uczestnikom spotkania historię 10 lat Powitań wiosny. Następnie  Prezes  PTTK  –  Zofia  Sikora  i  Burmistrz  Miasta  Waldemar Kujawa  wręczyli  podziękowania  osobom  i  instytucjom,  które  od  lat  wspierają
naszą  imprezę.  Temat  wiodący  -  Dzieje  Górnictwa  w  Boguszowie-Gorcach i  Historia  Szybu  „Witold”  został  przedstawiony    przez  Józefa  Waliszeskiego ze  Stowarzyszenie  „Witold”  Boguszów-Gorce.  Nie  zabrakło  również  części artystycznej.  Już  tradycyjnie  koleżanka  Urszula  Stefanow  przygotowała i zaprezentowała napisany przez siebie na tę okazję wiersz „Wiosna z bratkami”. Wystąpili również laureaci konkursu „Piosenką Turystyczną Żegnamy Sezon”  -uczniowie  Gminnego  Zespołu  Szkolno-Przedszkolnego  w  Czarnym  Borze oraz  boguszowscy  harcerze  pod  przewodnictwem  dh.  Marka  Hetmańczyka. Dla  uczestników  oprócz  przypinki,  folderu  okolicznościowego,  tomiku  poezji ,,10  lat  Powitań  Wiosny  wierszem  pisanych”,  przygotowano  dwie  wystawy : „10  lat  Powitań  Wiosny”  oraz  „Na  przewodnickim  szlaku”.  Każdy z uczestników otrzymał bratki wykonane przez uczniów  ZS Nr 4 w Wałbrzychu.
Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy imprezy wyruszyli na  szlak, prowadzący  z  Boguszowa  do  Gorc  pod  Szyb  Witold.  Pogoda  była  iście wiosenna.  Po  drodze  uczestnicy  poznawali  historię  Boguszowa-Gorc, przedstawianą im  przez Przewodników. Spod Szybu  Witold    turyści przeszli do siedziby  OSiR  gdzie  mogli  obejrzeć  mini  wystawę  zabytków  górnictwa  w Boguszowie  –  Gorcach  przygotowaną  przez  Stowarzyszenie  Witold,  usiąść
i odpocząć po wędrówce przy ognisku z kiełbaskami i rozmowach. Podziękowania za pomoc przy organizacji  tegorocznej  imprezy  składamy dla:  Stowarzyszenia  „Witold”  Boguszów-Gorce,  111  Boguszowskiej  Drużyny
Wędrowniczej  WATRA,  Gminnego  Zespołu  Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Borze, Zespołu Szkół Nr 4 w Wałbrzychu.


Lista osób i instytucji uhonorowanych:


- Gmina Boguszów-Gorce
- PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej
- M?sto Smiřice z Czech
- Zofia Kutek
- Anna Kogut
- Barbara Kopydłowska - Kaczorowska
- Janusz Prociński
- Witold Chraplak
- Halina Jasionowska
- Urszula Stefanow
- Stanisław Bedra
- Stanisław Junak
- Alicja Niewczas
- Stefan Okoniewski
- Mieczysław Janus
- Jacek Łoś
- Artur Ciempa
- Krzysztof Kułaga
- Komisja Fotografii Krajoznawczej PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej
- Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach
- Klub Przewodników Dolnośląskich przy PTTK Ziemi Kamiennogórskiej
- I Boguszowska Gromada Zuchowa „Błękitne Mandarynki”
- II Boguszowska Drużyna Harcerska BUKI
- 111 Boguszowska Drużyna Wędrownicza WATRA
- Ochotnicza Straż Pożarna w Boguszowie
- Ochotnicza Straż Pożarna w Gorcach
- Grupa Strzelecka ENIGMA
- Loża Trubadurów Górskich
- Zespół Szkół Nr 10 w Wałbrzychu
- Zespół Szkół Nr 4 w Wałbrzychu
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 w Boguszowie-Gorcach
- Gimnazjum Nr 1 w Boguszowie-Gorcach