Przesłuchania dla wszystkich kategorii odbędą się 01.12.2021, godz. 9.30 w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie, sala widowiskowa
Dane uczestników należy przesłać na adres organizatora do dnia 25.11.2021 r.
Miejski Ośrodek Kultury
ul. Strzelecka 2 a 57-400 Nowa Ruda
tel./fax: 74 872 44 84 lub e-mail: ba@mok.nowaruda.pl


KARTA UCZESTNICTWA
- imię i nazwisko recytatora
- kategorię wiekową/wiek
- tytuł i pełne imiona i nazwiska autora recytowanego, śpiewanego utworu
- nazwę i adres instytucji reprezentowanej (telefon do kontaktu)
- imię i nazwisko opiekuna przygotowującego do konkursu


KATEGORIE KONKURSOWE

1) konkurs recytatorski
Kategorie wiekowe:
  •  Kategoria I: kl. IV – VI (Szkoła Podstawowa)
  •  Kategoria II: kl. VII –VIII (Szkoła Podstawowa)
  •  Kategoria III: Uczniowie Szkół Średnich

2) konkurs poezji śpiewanej
Uczestnicy występują w kategoriach:
  •  Kategoria I:Kl. IV – VI (Szkoła Podstawowa)
  •  Kategoria II: Kl. VII, VIII (Szkoła Podstawowa)
  •  Kategoria III: Uczniowie Szkół Średnich

ZASADY UCZESTNICTWA

1. Każdy uczestnik w danej kategorii (zarówno recytacja jak i śpiew) prezentuje jeden utwór
o tematyce religijnej.
2. Maksymalny czas prezentowanego utworu nie może przekroczyć 3 min.
3. W przypadku kategorii poezja śpiewana wymagane jest podanie rodzaju podkładu muzycznego.
(CD, akompaniament itd.).
Niedopuszczalne jest wykonywanie przez uczestnika konkursu utworu do podkładu z nagraną linią wokalną.

CELE KONKURSU:
- Popularyzacja poezji i prozy o treściach religijnych autorów duchownych i świeckich.
- Pielęgnowanie wartości estetycznych i literackich języka polskiego.
- Rozwijanie uzdolnień twórczych: recytatorskich, aktorskich, muzycznych.
- Nauka rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

ORGANIZATOR KONKURSU:

Miejski Ośrodek Kultury
ul. Strzelecka 2a , 57-400 Nowa Ruda
Tel./fax: 74 872 44 84,
Barbara Antas,
e-mail: ba@mok.nowaruda.pl

UWAGA!

Prosimy o wysłanie dokumentów w terminie, po 3 laureatów w każdej kategorii wiekowej.

W załączniku karta zgłoszeniowa.