W związku z dużymi opadami śniegu w naszym regionie utrudnione jest poruszanie się po drogach i chodnikach. W czasie usuwania zalegajacego śniegu, funkcjonariusze Straży Miejskiej z Boguszowa-Gorc zabezpieczają płynność ruchu drogowego w najbardziej newralgicznych miejscach. Zgłoszenia dotyczące zalegającego śniegu i związanych z tym utrdnień w poruszaniu sie po drogach i chodnikach należy zgłaszać telefonicznie do zarządców drogi: DROGI WOJEWÓDZKIE - TEL. 75 7442535, DROGI POWIATOWE - TEL. 508204844, DROGI GMINNE - TEL. 74 8449322. Koordynatorem ds. Akcji Zima na terenie gminy jest p. Iwona Malusiak-Suchorzewska, tel. 74 8449311 wew. 59.