07 lutego funkcjonariusze Straży Miejskiej otrzymali informację o kobiecie, która wymagając stałej opieki, swoim zachowaniem stworzyła zagrożenie dla siebie i sąsiadów. Podczas interwencji w mieszkaniu przy pl. Odrodzenia strażnicy miejscy zastali pracowników OPS-u, którzy podjęli działania zmierzające do umieszczenia 65-letniej kobiety w domu pomocy społecznej. Na miejscu strażnicy uzyskali informację o używaniu kuchenki gazowej przez kobietę niezgodnie z jej przeznaczeniem. Na  miejscu ustalono, że w mieszkaniu funkcjonuje nielegalne przyłącze gazu. Wezwane na miejsce Pogotowie Gazowe dokonało zamknięcia gazu w całym budynku oraz zleciło naprawę instalacji zarządcy budyku. Kobieta staraniem pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej została umieszczona następnego dnia w domu opieki społecznej. Dzięki czujnym sąsiadom w budynku wielorodzinnym nie doszło do tragedii z powodu nielegalnie używanego gazu.