15 lutego strażnicy miejscy realizując informacje własne podjęli interwencję na ul. 1 Maja wobec lokatorki, która w mieszkaniu budynku wielorodzinnego używała butlę z gazem. Mając na uwadze zakaz używania butli z gazem w budynku gdzie funkcjonuje instalacja gazowa w stosunku do 39-letniej kobiety funkcjonariusze zastosowali postępowanie mandatowe. W obecności strażników miejskich, butla została zdemontowana i wyniesiona poza budynek.