Burmistrz Miasta Boguszowa – Gorc ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:
- zbudowana budynkiem gospodarczym położonym przy ul. T. Kościuszki, działka oznaczona w ewidencji gruntów nr 468, obręb 2 Gorce.
- lokal mieszkalny położony przy ul. Krakowskiej 8/11
- lokal mieszkalny położony przy ul. Krakowskiej 8/13

 

 

informację wprowadziła: M. Grzesiak