Burmistrz Miasta Boguszowa – Gorc ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:
- lokal mieszkalny położony przy ul. 1 Maja 54/13
- lokal mieszkalny położony przy ul. Żeromskiego 15/2
- lokal niemieszkalny położony przy ul. R. Traugutta 12
- lokal niemieszkalny położony przy ul. R. Traugutta 17/3

link do ogłoszenia: http://www.bip.boguszow-gorce.pl/dokumenty/6384