BURMISTRZ MIASTA BOGUSZOWA – GORC
ODWOŁUJE I  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.),  odwołuje ogłoszony na dzień 11 kwietnia 2018 r., I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącą własności Gminy Boguszów – Gorce, położoną: przy ul. Stefana Żeromskiego 15/2